Oct
10
2017

ผลงานแปลข้อมูล อำเภอพะโต๊ะ

พะโต๊ะ อำเภอที่มากด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำ ลำธาร น้ำตก และทะเลหมอก ความอุดมสมบูรณ์ดั่งที่ได้กล่าวข้างต้นได้ก่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะยิ่ง “กิจกรรมล่องแพ” ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอพะโต๊ะเป็นอย่างยิ่ง และเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่นำพาบรรดานักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ นั่งแพถ่อล่องไปในสายน้ำเพื่อชมความงามของธรรมชาติที่ยังคงความสวยงาม…….

Phato District is rich in natural resources including mountains, forests, rivers, streams, waterfalls and sea of mist. As a result, many tourist activities are available in this district. “Canal rafting” is especially the popular activity of Phato District, and the major selling point of its ecotourism. Tourists will enjoy the intact natural beauty while rafting along the canals.
Phato is a town of three seas – “sea of stars at night, sea of mist in the morning, and sea of trees during daytime”. This is the slogan of Phato District that truly summarizes the rafting activity in Phato. If you stay overnight at a homestay, you can watch the stars at night. In the morning, the sea of mist will wrap around you and you will be absorbed in the purity and beauty of nature. Later you will go to Ban Nai Yan, the starting point of rafting in the middle of Phato Forest.
While rafting down the Phato Canal, you will have some great views of the surrounding tropical forests, fruit orchards and rubber plantations. You can also enjoy swimming in the clear canal, or just relax and sip a cold drink. After the rafting trip, you will enjoy the dinner consisting of many delicious local dishes, for example, southern sour soup with pork belly and banana stalk, spicy pako fern salad, Khai Lam (special egg recipe of Chumphon) which is eaten with rice cooked in bamboo tube. This will be your unforgettable meal and a perfect end of your rafting trip.

Sep
29
2017

ผลงานแปลข้อมูล อำเภอหลังสวน

อำเภอหลังสวน อีกหนึ่งจุดปลายทางของการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร ที่นี่เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวในแบบฉบับโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่าง “เกาะพิทักษ์” การเดินทางมาเที่ยว “หลังสวน” คืออีกหนึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ครบทุกรส ทั้งการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ฯลฯ หลังสวนจึงเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดจะไปเยือน
พักกาย พักใจ…ในเกาะพิทักษ์
การพักผ่อนในแบบฉบับโฮมสเตย์ คืออีกทางเลือกหนึ่งของพักกาย พักใจให้หายเหนื่อย เกาะพิทักษ์ คืออีกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นคำตอบสำหรับใครบางคนที่อยากใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ในวันหยุดพักผ่อน…….

Lang Suan District is another tourist destination in Chumphon. This town is a model of homestay tourism. Its famous homestay is on Koh Pitak island. Lang Suan provides visitors all types of tourist experiences, from sacred temples to natural attractions, and homestay destinations. Lang Suan is another district you should not miss.
Relax your body and mind on Koh Pitak island
Homestay is another form of tourism which provides a relaxing getaway. Koh Pitak is a destination for those who want to enjoy a slow down vacation.
Homestays on Koh Pitak have been popular for many years. This island is thus a destination for true relaxation. You can sleep on the beach listening to the waves, wake up early to see the sunrise, drink coffee while reading your favourite book on the beach, and eat fresh seafood cooked by the homestay owner. Or you can experience the fishermen’s way of life, by learning the methods of fishing and squid fishing. This is a time of true happiness. The simplicity of life and peacefulness in Koh Pitak make it a mind relaxing place. Many visitors fall in love with it and want to come here again.

Aug
31
2017

ผลงานแปลข้อมูล อำเภอเมือง ชุมพร

โลกใต้ทะเลในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ไฮไลต์สำคัญของการมาเที่ยวที่นี่คือ การนั่งเรือออกไปเที่ยวเกาะต่างๆเพื่อดำน้ำชมความงดงามของโลกใต้ทะเล ทะเลชุมพรเป็นจุดดำน้ำอีกจุดหนึ่งที่นักดำน้ำไม่ควรจะมองผ่านเลยไป เพราะเป็นจุดดำน้ำที่คงความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล และฝูงปลานานาชนิด ปะการังดำ ดงดอกไม้ทะเลสุดลูกหูลูกตา รวมถึงฉลามวาฬยักษ์ใหญ่ใจดีที่แวะเวียนมาทุกหน้าร้อน โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะมีโอกาสพบได้บ่อย เป็นหนึ่งสิ่งที่นักดำน้ำทุกคนเฝ้าฝันถึงและอยากเห็นมากที่สุด สำหรับจุดดำน้ำที่เป็นที่นิยมใน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ประกอบด้วย เกาะหลักง่าม เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย เกาะมาตรา เกาะลังกาจิว
เกาะหลักง่าม
อยู่ทางใต้สุดของหมู่เกาะชุมพร เป็นกองหินโผล่พ้นน้ำที่ เป็นจุดดำน้ำลึกที่สวยที่สุดของหมู่เกาะ มีจุดเด่นคือ ดงปะการังดำ หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในของทะเลไทย มีทั้งสีขาว น้ำตาล และเหลือง แส้ทะเลสีแดง กอดอกไม้ทะเลขนาดใหญ่ ตลอดจนฝูงปลาหลากชนิด ……….

Underwater World at Mu Koh Chumphon National Park
The highlight of this national park is taking a boat trip to many islands and dive down to see the underwater beauty. Chumphon sea is one of a famous dive destination that divers should not miss. This diving site offers perfect marine resources with various tropical fish species, black corals, and sea anemones. This is the location where whale sharks can be seen during the summer months, especially in April. It’s every diver’s dream to see at least one whale shark in their lifetime. Some popular dive sites in Mu Koh Chumphon National Park are Ko Lak Ngam, Ko Ngam Yai, Ko Ngam Noi, Ko Mattra, and Ko Langka Jew.
Koh Lak Ngam
Located in the southernmost of Chumphon National Marine Park, Koh Lak Ngam features a granite pinnacle which is the most beautiful dive site of the marine park. The highlight of this island is the largest area of black coral reefs which come in many colours, such as white, brown and yellow. There are also red sea whips, sea anemones and various fish species.
Koh Ngam Noi and Koh Ngam Yai
These two islands are famous dive sites of Mu Koh Chumphon National Park. They feature high cliffs and many caves which are habitats and nesting sites of a large number of swallows. On one side of Ngam Yai island is a large weird shaped cliff, called “Buddha’s Palm”, which is the unique feature of the island.
Koh Ngam Yai and Koh Ngam Noi are most famous and beautiful scuba diving spots in Mu Koh Chumphon. They are popular for both snorkeling and scuba diving. On the southern side of Koh Ngam Noi, the Royal Thai Navy put the H.T.M.S. Prab Ship in the seabed to serve as artificial reefs and as habitat for marine animals.
The underwater world around these islands has an extensive coral reef system consisting of staghorn coral, brain coral as well as sea anemones. A variety of fish species are found here such as butterfly fish, anemone fish, angelfish, and rabbit fish. Here is suitable to be the starting point for deep water diving. And if you are lucky, you may encounter whale sharks around this area.

Nov
02
2016

ผลงานแปล Bangkok VDO

ส่วนหนึ่งของผลงานแปลของเว็บ Bangkok VDO

Corporate Video

Today, most companies make corporate videos a part of their online portfolio. Corporate Video is an important tool for presenting the company’s image. As technological development has created more competition in every industry, video presentation is an alternative way of boosting the company’s image. It is also a great way to promote your products and services in this digital era.

We are an expert in producing video presentations. We have creativity in designing and capability in video production control. We can complete the production work on time and meet the quality standards. As we offer professional and friendly service, you can rest assured that you have chosen the right team, and let Bangkok VDO do the production work for you.

Wedding Presentation (Cinematic)

Wedding presentation is a modern way to tell the love story of the couple and thus is one of the most important parts of wedding reception. Its objectives are to share their story and their feelings with the guests. Though the wedding presentation is only a short video, about 5- 10 minutes long, the feelings of married couple can be imparted through the motion pictures. That’s why it is a precious and indispensable part of your wedding!

At present, there are several types of wedding presentations as follows:
Music Video (MV) – Music video presents some sweet romantic moments of the couple, which are rarely seen.
Interview – Interview is a popular method in wedding presentation, as it can well present loyalty through romantic words.
Cinematography – Cinematography is a production technique that creates beautiful images like those in the cinema. It will make your wedding presentation look fantastic. When the advanced production technique is well combined with the interesting sequence of events, the result is an amazing and high class wedding presentation.
Short film – The wedding short film in Thailand is originated from superstar couples. This type of presentation is the most expensive wedding presentation, but it is worthwhile. The production focuses on creating an interesting plot and meticulous production in every process, from shooting and sound recording to film editing. Its main objective is to create the film that presents the married couple in a new memorable dimension.
Bangkok VDO specializes in short films production. Our short films have received many international festival awards that can guarantee the quality of our work.
Whatever type you choose, whether wedding presentation, music video, cinematography, short film or others, Bangkok VDO is ready to help you transmit your feelings with our professional production in the friendly working environment. Our skills in film and acting directing are guaranteed, so you will be confident and look nice while shooting.
If you have any good idea or story you want to transmit, we can help you make your dreams come true.

Nov
02
2016

ผลงานแปล Charlie House

ผลงานแปลเว็บ Charlie House

Are you searching for “guesthouse Bangkok”, “budget guesthouse Bangkok”, “small hotel Bangkok”, “cheap hotel Bangkok”, “low cost hotel Bangkok”, “accommodation Bangkok”, “nice hotel Bangkok” and/or “affordable hotel Bangkok”? If so, Charlie House Pin Klao might just be the right place for you!

Although being a small hotel in a big busy city of Bangkok situated in the area of Pin Klao, Charlie House Pin Klao hides away from the livelihood and hectic surroundings. It is basically “a hidden nice place to stay”. And we simply offer to you a comfortable and a memorable place to stay whilst you will enjoy your wonderful trip in Bangkok.

Charlie House Pin Klao is a clean, small and budget hotel situated among the peaceful and beautiful garden, thus it is a place for a real relaxation, especially for family. We have a swimming pool, a typical Thai pavilion for relaxing and as mentioned, a beautiful garden where you can sit back and relax in the tranquil and natural surroundings.

Located in the quiet hidden area of Pin Klao, Charlie House Pin Klao provides an easy access to many important places in Bangkok. We are very close to the famous and bustling Khao San Road, the notable nightlife street packed with bars and pubs and backpacker guesthouses. And we are ideally located near many important places and tourist attractions, for example, the Grand Palace & the Temple of the Emerald Buddha, the Chao Phraya River and Express Boat piers, National Museum, Royal Barge Museum, Wat Pho, Wat Arun and Taling Chan Floating Market, Siriraj Hospital, Thonburi Hospital, Chao Phraya Hospital and Yanhee Hospital.

And it is only a few minutes walk to Central Shopping Plaza, Tesco Lotus and Major Cineplex Movie Theater and not so far from the Southern Bus Terminal! At Charlie House, guests can fully enjoy all the comfort and convenience of our perfect location in Bangkok.

Moreover, health conscious guests will benefit from their stay at Charlie House Pin Klao. We at Charlie House care about the health and wellness of all guests. This small affordable nice hotel, the Charlie House Pin Klao, has joined the Green Leaf Program initiated by the Green Leaf Foundation and in October 2007 and we were honored a Silver award. The program’s main objective is to encourage the hotel and travel industry to take up more responsibility for our society and environment. The certified members focus on the health and mental wellness of the guests especially while they are staying at the hotels. Are you searching for smoke-free guest houses or hotels in Bangkok?

Nov
02
2016

ผลงานแปลเว็บ Khao Sok Safari

ส่วนหนึ่งของผลงานแปลเว็บ Khao Sok Safari

Khao Sok National Park & Khao Sok Lake (Cheow Lan Dam)

Located in Surat Thani province, Khao Sok National Park is one of the most beautiful national parks in Thailand. Covering an area of 739 sq. km., it is the largest tropical rain forest in Southern Thailand. It is one of the popular natural attractions among Thai and foreign tourists. It is a perfect place for jungle trekking, jungle safari tour, elephant trekking and canoeing.

Khao Sok National Park is a wonderful mix of limestone karst mountains, lush rainforest, and stunning lakes. Khao Sok is really famous for its huge limestone mountains, with the average mountain heights around 400 m. The tallest peak in the national park is 960 m in height. Due to its majestic scenery of limestone mountains and vast emerald lakes, the park is nicknamed the ‘Guilin of Thailand’.

Wildlife & Plants

The park is home to a wide variety of wildlife such as the gaur, banteng, sambar deer, bear, Malayan tapir, macaque, gibbon, serow, mouse deer, porcupine, marbled cat, wild boar, and Asian wild dog. It also acts as the natural habitat for hundreds of bird species. Different types of hornbills can be found here.
The park contains various types of plants including a number of rare tree species. One of the most famous is Bua Phut (rafflesia kerrii), a reddish brown flower that grows within the park area. It is the largest flower found in Thailand, 70-80 cm in diameter. This parasitic plant with fiber-like tissue emerges from the ground like a giant cabbage. It takes about 9 months to grow and its blooming period is only 7 days. The flower blooming season is between May and December. Other plants that can be seen in this park include the following: Genus Hoper, Chisocheton, Anisoptera, palm, rattan, betel palm, and various types of bamboo and orchids.

Nov
02
2016

ผลงานแปล Dong Dao Resort

ส่วนหนึ่งของผลงานแปลเว็บ Dong Dao Resort

ดงดาวรีสอร์ท เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวชอุ่ม และสงบเงียบใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และแหล่งโอโซนอันยอดเยี่ยม เราให้บริการห้องพักรูปแบบบังกะโล ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขา ป่าไม้ แวดล้อมด้วยธรรมชาติ อากาศที่บริสุทธิ์สดชื่น สายลมเย็นสบาย เพลิดเพลินไปกับวิวของน้ำตก ลำธาร สวนดอกไม้ สวนมะนาวและผลไม้นานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย มะปราง มะขามหวาน ฯลฯ
ดงดาวรีสอร์ท เป็นรีสอร์ทในรูปแบบบังกะโลขนาดกะทัดรัด ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนมะนาว และสวนผลไม้หลายชนิด บนเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ แวดล้อมด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สดชื่นงดงามของป่าไม้และขุนเขา ยามค่ำคืน ท่านจะได้ชมดวงดาวที่เปล่งแสงระยิบระยับพร่างพราวอยู่เต็มท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ ความเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติของผืนป่าจะทำให้ท่านได้ผ่อนคลาย และสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด
หากท่านเดินทางมายังอำเภอปากช่อง และต้องการพักผ่อนอย่างเงียบๆ สบายๆ เราขอเชิญชวนให้ท่านมาพักที่นี่…. ดงดาวรีสอร์ท… แล้วท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอน
ดงดาวรีสอร์ท…. ตั้งอยู่ ณ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย อาทิเช่น ฟาร์มโชคชัย ตลาดน้ำกลางดง ไร่องุ่นสุพัตรา ไร่ภูชิดฟ้า และวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม เป็นต้น

Dong Dao Resort is suitable for those who want to stay amid the green and peaceful surroundings near Khao Yai National Park, the beautiful natural attraction and ozone rich area. We offer bungalows in the forest and mountain settings, surrounded by beautiful nature, pure air and cool breeze. You will be delighted by the beautiful natural scenery – waterfall, stream, orchards, flower gardens, etc.
Dong Dao Resort offers small bungalows, setting on the area of 22 acres amid fruit orchards, and surrounded by forest and mountains. At night, you can see myriads of shining stars in the dark sky. You will feel totally relaxed in the true peace and quietness of forest.
If you come to Pak Chong and want to stay in a quiet and comfortable resort, we’d like to invite you to stay here….Dong Dao Resort…you will never be disappointed.
Dong Dao Resort is located at Tambon Klang Dong, Amphoe Pak Chong, Nakhon Ratchasima province. It is near many beautiful tourist attractions, for example, Farm Chokchai, Klang Dong Floating Market, Supattra Grape Farm, Phu Chid Fa Farm, and Wat Theppithak Punnaram.

Nov
02
2016

ผลงานแปล K.P. Agro

ผลงานแปลส่วนหนึ่งของ K.P. Agro
K.P. Agro Industry (Lopburi) Co., Ltd. offers agricultural products drying and integrated seed production services. We determine to create modern agricultural innovation. We also continuously develop our services and ready to be the sustainable strategic alliance with our customers.
K.P. Group of Companies was established in 2002 and operated by a team of experienced and skilled staff who are experts in mechanical and electrical engineering. Initially, we provided engineering services for the design and construction of heating system for agricultural products, drying system, temperature and moisture control system, and conveying system for seed dryer plant.
With our standard operating procedures, K.P. Group of Companies has continuously expanded its business scope and can set up five companies within seven years. They provide seed drying service to reduce moisture content, seed conditioning, and cold storage for large companies such as Advanta Group, Syngenta, Monsanto, Pioneer, etc.
K.P. Group of Companies conducts its operations according to the ISO 9001:2000 standard which is required by its clients. Moreover, it focuses on and intends to comply with laws and regulations relating to safety, health, environment, and quality (SHEQ), which is fully in line with the health, safety and environment (HSE) policy.
K.P. Agro Industry (Lopburi) Co., Ltd., covering an area of 8 hectares, is situated in Amphoe Panat Nikom, Lopburi Province. The company’s main activities include ear drying, cleaning, seed drying, seed conditioning, cold storage and parent seed production.

Nov
02
2016

Royal Lanta

Located on one of the most scenic islands in Thailand, surrounded by the Andaman Sea. Beautiful white sand beaches and a myriad of small islands, Koh Lanta is fast becoming a destination of choice for those who seek a vacation away from the hustle and bustle of the big cities.
Setting amidst the natural surroundings, Royal Lanta offers the highest comfort in boutique Thai styled décor to fully fulfill your exotic vacation needs. At the Royal Lanta, our emphasis is to make your vacation a memorable one by providing you with the most traditional Thai services.
Activities: You will find a variety of adventures to do while on the island – snorkeling, scuba diving (PADI dive centers), sailing, canoeing, fishing, and elephant trekking just to name a few. Just let our friendly staff at the front desk make all of the arrangements for you.

Peace, privacy, and pleasure await the traveler willing to explore this hidden treasure of Thailand.

Oct
27
2016

ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

ประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 

The government has set a one-year mourning period for the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

รัฐบาลกำหนดให้ไว้ทุกข์เป็นเวลาหนึ่งปี เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

During the mourning period for the king, Thai people are wearing black, white or dark-coloured clothes.

ในช่วงเวลาที่ไว้ทุกข์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไทยจะสวมเสื้อผ้าสีดำ ขาวหรือสีเข้มๆ

Thai people are waiting in line to pay their respects to the body of the late King Bhumibol.

ประชาชนชาวไทยเข้าแถวรอเพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

The government asked the public to refrain from any entertainment activities for 30 days.

รัฐบาลขอให้ประชาชนงดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเป็นเวลา 30 วัน

All government buildings will fly the Thai flag at half-mast for 30 days.

หน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งจะลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน

World leaders sent their condolences over the death of King Bhumibol Adulyadej.

ผู้นำทั่วโลกส่งสารแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 

 

Older posts «

Go To Top