Dec
12
2014

Internet acronyms / Chat acronyms

Internet acronyms / Chat acronyms อักษรย่อที่ใช้ในอินเตอร์เน็ต / การแชท
เราจะสังเกตเห็นว่าการติดต่อสื่อสารในสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นนั้น จะมีการใช้อักษรย่อกันอย่างมากมาย ซึ่งเริ่มแพร่ระบาดมาจากพวกวัยรุ่นฝรั่ง ตัวย่อพวกนี้ ส่วนมากจะเอาเฉพาะอักษรตัวแรกของคำมาใช้ครับ ในภาษาอังกฤษเรียกคำพวกนี้ว่า Abbreviation หรือ Acronym ซึ่งแปลว่า คำย่อหรืออักษรย่อ และอักษรย่อที่ใช้ในอินเตอร์เน็ต หรือการแชท จะเรียกว่า Internet acronyms / chat acronyms
Acronyms are widely popular across the Internet, especially on social media and texting apps. อักษรย่อเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์และแอพส่งข้อความทั้งหลาย
LOL – This acronym which means Laugh Out Loud is probably the most common acronym among young people. LOL อักษรย่อตัวนี้ซึ่งหมายถึง Laugh Out Loud น่าจะเป็นอักษรย่อที่ใช้กันบ่อยที่สุดในหมู่วัยรุ่น
อักษรย่อที่พวกวัยรุ่นชอบใช้กันก็ได้แก่ OMG – Oh my God, B4N – Bye for now, CUL – See you later, SYS – See you soon, PCM – Please call me, IDC – I don’t care.

Sep
11
2014

Breakfast drink

How does chlorophyll work?
Chlorophyll delivers a continuous energy transfusion into our bloodstream, replenishing and increasing red blood cell count. And since hemoglobin carries oxygen to our cells, increasing hemoglobin thereby increases the ability of red blood cells to carry oxygen and delivers us increased levels of oxygen.

คลอโรฟิลล์ทำงานอย่างไร?
คลอโรฟิลล์ช่วยส่งพลังงานเข้าสู่กระแสเลือดอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดง เนื่องจากฮีโมโกลบินเป็นตัวนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ต่างๆ การเพิ่มฮีโมโกลบินจึงเป็นการเพิ่มความสามารถของเซลล์เม็ดเลือดแดงในการลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆ ทำให้กระแสเลือดมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้น

Benefits of chlorophyll
Chlorophyll is a cleansing and purifying agent, which stimulates the bowels.
- It helps to rebuild and replenish our red blood cells, boosting our energy and increasing our wellbeing almost constantly.
- It is effective against high blood pressure. Powerful anti-oxidant, anti-inflammatory and wound healer.
- It helps to neutralize the pollution that we breathe in all day everyday.
- It efficiently delivers magnesium and helps the blood in carrying oxygen to all your cells and tissues.
- It is an effective deodorizer to reduce bad breath, urine, faecal waste and body odour.
- Also with vitamins A, C and E it helps to neutralise free radicals that damage healthy cells.

คุณประโยชน์ของคลอโรฟิลล์

คลอโรฟิลล์เป็นสื่อกลางในการชะล้างสารพิษออกจากร่างกาย และกระตุ้นการทำงานของลำไส้
- ช่วยสร้างและเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดง เสริมสร้างพลังงานและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ และรักษาบาดแผล
- ช่วยปรับสมดุลมลพิษทางอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวัน
- ช่วยลำเลียงแมกนีเซียม และทำให้เลือดลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เป็นยาระงับกลิ่น ที่ช่วยบรรเทาอาการลมหายใจเหม็น กลิ่นตัวเหม็น ช่วยลดกลิ่นปัสสาวะและอุจจาระ
- มีวิตามินเอ ซี และอี ซึ่งช่วยปรับสมดุลอนุมูลอิสระ ที่เป็นตัวการทำลายเซลล์ที่ดี

Sep
11
2014

Bio d’tox

Blue Green Algae
The World Health Organization stated that blue-green algae is the best health product in the world in the 21st century.
Blue-green algae impressive range of health benefits:
- Repairing nerve tissues
- Increasing your energy levels
- Enhancing your immune system
- Normalizing your blood sugar
- Improving digestion
- Normalizing your blood pressure
- Promoting healthy pH levels in your gut, which in turn helps good bacteria to thrive
- Removing potentially toxic metals from your body
- Enhancing your ability to focus and concentrate
- Eliminating bad breath

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินคือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีที่สุดในโลกในศตวรรษที่ 21
คุณประโยชน์ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่มีต่อสุขภาพ
- ซ่อมแซมเนื้อเยื่อประสาท
- เพิ่มพลังงานให้ร่างกาย
- เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค
- ปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือด
- ช่วยการทำงานของระบบย่อยอาหาร
- ปรับสมดุลความดันโลหิต
- ปรับสมดุลค่า pH ในกระเพาะอาหาร ซึ่งจะทำให้แบคทีเรียที่ดีมีจำนวนเพิ่มขึ้น
- กำจัดสารพิษโลหะหนักออกจากร่างกาย
- ทำให้มีความจำดีขึ้น และมีสมาธิ
- กำจัดกลิ่นปาก

Plant Enzyme
Enzyme is a biocatalyst. It is used to improve digestion and to maintain a healthy digestive system. Enzyme plays an important role in maintaining optimum health and smooth bowel movement. However, the amount of enzyme in the body will reduce following excessive cook and modern diet.
- Helps to keep the intestines free of parasites, bacteria, yeast and protozoa.
- Proteases help break down proteins
- Proteases are stable through a wide pH range of the digestive tract
- Lipase works with the bile from the liver to break down fat
- Lactase assists in the breakdown of lactose

เอนไซม์จากพืช
เอนไซม์คือ สารที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาต่างๆในสิ่งมีชีวิต มันช่วยกระตุ้นการทำงานและบำรุงระบบย่อยอาหาร เอนไซม์มีบทบาทสำคัญในการบำรุงสุขภาพ และช่วยให้ระบบขับถ่ายสมบูรณ์ ทว่า ปริมาณเอนไซม์ในร่างกายจะลดลงหากกินอาหารที่ปรุงสุกจนเกินไปและอาหารสมัยใหม่

- ช่วยกำจัดพยาธิ แบคทีเรีย เชื้อรา และโปรโตซัวในลำไส้
- เอนไซม์โปรติเอสช่วยย่อยสลายโปรตีน
- เอนไซม์โปรติเอสมีเสถียรภาพในช่วงค่า pH ที่กว้างในทางเดินอาหาร
- เอนไซม์ไลเปสทำงานร่วมกับน้ำดีในตับในการย่อยไขมัน
- เอนไซม์แลคเตสช่วยย่อยน้ำตาลแลคโตส

Sep
10
2014

Plastic surgery ศัลยกรรมพลาสติก

Plastic surgery

วันนี้ดิฉันจะมาแนะนำคำศัพท์ที่น่าสนใจคำหนึ่งค่ะ ซึ่งเป็นคำที่กำลังอินเทรนด์สุดๆ เพราะดารานักร้องสมัยนี้นิยมทำกันมาก จนกลายเป็นกระแสนิยมในหมู่พวกวัยรุ่น  คำศัพท์คำนั้นก็คือ plastic surgery ซึ่งแปลว่า ศัลยกรรมพลาสติก นั่นเองค่ะ มีคำศัพท์อีกคำที่ใกล้เคียงกันคือ cosmetic surgery ศัลยกรรมความงามค่ะ ส่วนศัลยแพทย์พลาสติก ภาษาอังกฤษเรียกว่า plastic surgeon คนไข้ศัลยกรรมพลาสติก เรียกว่า plastic surgery patient

ทีนี้ เรามาดูตัวอย่างการแต่งประโยคกันบ้างนะคะ

-         He estimates that 15% of plastic surgery patients in the UAE are under 23.

เขาคาดการณ์ว่า 15% ของคนไข้ศัลยกรรมพลาสติกในยูเออีมีอายุต่ำกว่า 23 ปี

-         She had (underwent) plastic surgery at Yanhee Hospital.

เธอทำศัลยกรรมพลาสติกที่โรงพยาบาลยันฮี

-         Cosmetic surgery aims to improve the person’s appearance.

ศัลยกรรมความงามมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงรูปร่างหน้าตาของบุคคล

-         She had plastic surgery on her chin and nose.

เธอทำศัลยกรรมพลาสติกที่คางและจมูก

 

 

Sep
09
2014

Research – Modular Indoor Garden Set

1. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนของความคิดเห็นที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อปัญหาความเครียดจากการทำงานและวิธีการลดความเครียดในที่ทำงานด้วยการจัดสวน โดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบแบบมาตรส่วน (Rating Scale) ซึ่งแบ่งการกำหนดค่าคะแนน ออกเป็น 5 ระดับ 5 คะแนนคือมากที่สุด และ 1 คะแนนคือน้อยที่สุด สามารถสรุปได้ว่า ในปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างประสบกับปัญหาความเครียดภายในที่ทำงานค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.59 คะแนน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อปัญหาระดับความเครียด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.01 คะแนน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน จะช่วยลดปัญหาความเครียดได้มาก มีค่าเฉลี่ยอยูที่ 4.22 คะแนน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าหากปลูกต้นไม้หรือจัดสวนในที่ทำงานจะช่วยผ่อนคลายและลดความเครียดได้ในมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 คะแนน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าหากมีการปลูกต้นไม้หรือจัดสวนในที่ทำงาน จะเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในเรื่องการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตพนักงานและสิ่งแวดล้อมได้มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 คะแนน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าหากมีการปลูกต้นไม้หรือจัดสวนในที่ทำงาน เพื่อช่วยลดความเครียดจากการทำงาน จะสามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.97 คะแนน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าการจัดสวนในที่ทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลาย ให้เหมาะสมกับรูปแบบพื้นที่ภายในที่ทำงานได้มีความสำคัญมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 คะแนน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าการจัดสวนในที่ทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลาย ทำให้ไม่น่าเบื่อดึงดูดความสนใจมากกว่าการจัดสวนแบบถาวรน่าสนใจมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05 คะแนน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าอุปกรณ์ใช้จัดสวน ที่มีประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ นอกจากใช้จัดสวนเท่านั้น น่าสนใจค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 คะแนน

1.1 The results of questionnaire analysis: the survey was conducted with a sample of 100 respondents. Regarding the opinion of the respondents on the stress at work and methods for reducing stress by gardening, the rating scales were used, consisting of five points, 5 is highest and 1 is lowest. It can be summarized that at present the respondents have considerable problem of stress at work with a mean score of 3.59. The respondents have an opinion that the workplace environment is an important factor of workplace stress with a mean score of 4.01. The respondents have an opinion that the good workplace environment can considerably reduce stress with a mean score of 4.22. The respondents have an opinion that growing plants and building a garden at workplace can considerably relieve and reduce stress, with a mean score of 4.00. The respondents have an opinion that growing plants and building a garden at workplace can enhance the company’s image concerning the emphasis on quality of employees’ lives and environment, with a mean score of 4.24. The respondents have an opinion that growing plants and building a garden at workplace in order to reduce stress at workplace will be highly beneficial, with a mean score of 3.97. The respondents have an opinion that the garden design that can be adjusted in various styles to suit the space is very important, with a mean score of 4.00. The respondents have an opinion that building a garden in the workplace which can be adjusted in various forms does not look dull and is more attractive than the permanent garden, with a mean score of 4.05. The respondents have an opinion that the garden decorative items which are useful in other ways are very interesting, with a mean score of 3.84.

Jul
21
2014

Unicity #2

ทุกธุรกิจเป็นธุรกิจที่มีคุณค่าแทบทั้งสิ้นแต่เหตุที่มาเลือกยูนิซิตี้ก็เพราะว่า ธุรกิจของยูนิซิตี้สามารถให้ผลลัพธ์ได้ 3 ทางคือ 1.สุขภาพที่ดี 2.อิสรภาพทางด้านเวลา และ3.การเงิน โดยมีแรงบัลดาลใจในการทำธุรกิจมาจากคุณแม่และครอบครัว ซึ่งธุรกิจยูนิซิตี้สามารถทำให้ดิฉันสามารถเกษียณได้เร็วที่สุดกับความสำเร็จในวันนี้สิ่งสำคัญมองว่า ความสำเร็จที่จะอยู่กับเราอย่างยั่งยืนคือ เราจะCopy คนที่สำเร็จ โดยจะมี 4 หุ้นส่วนที่อยู่กับชีวิตตลอดไป โดยจะสร้างคนให้สำเร็จให้ได้มากที่สุดและเกษียณได้
“สิ่งที่ได้เรียนรู้และสำเร็จมา”ดิฉันจะนำเสนอและถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ที่เรียนรู้มาให้กับทีมงานทุกอย่าง อย่างเป็นระบบ ความสำเร็จจะส่งต่อให้กับทีมงาน เรารู้ ทีมรู้ เราทำได้ ทีมทำได้ เราได้เงิน ทีมได้เงิน ทุกอย่างเราส่งต่อให้กับทีมงานอย่างมั่นคง” วันนี้หากดิฉันเกษียณจากยูนิซิตี้แล้ว Income ของดิฉันก็ยังจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องและมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะดิฉันอยู่กับ 4 หุ้นส่วนและสร้างทีมที่มั่นคง สร้างทีมที่อยู่ในระบบ เมื่อถึงเวลาที่ดิฉันอยู่ในตำแหน่งสูงที่สุดแล้วเกษียณ ตอนนั้นรายได้ของดิฉันจะไม่มีทางหยุดและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งตัวดิฉันเองและทีมงาน ทุกวันนี้ดิฉันตั้งเป้าหมายในแต่ละวันว่าจะออกไปพบปะผู้คนและบอกเล่าแนวความคิดอย่างมีระบบทุกๆ วันร่วมกับทีมงาน เรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจนกว่าจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุด

Every business is valuable, but the reason I have chosen Unicity is that Unicity business can provide 3 results: 1. good health 2. time freedom 3. money. I have drawn inspiration from my mother and family. Unicity business allows me to be able to retire very soon. Regarding my current success, I think that we can achieve the sustainable success by copying successful people. We shall have four partners who will be with us forever. And we shall build up as many successful followers as possible and then we can retire.
“Whatever I have learned and succeeded, I will present and impart them all to my team members systematically. My success will be transferred to my team. I know, my team knows. I earn money, my team earns money. Everything has been transferred to my team steadily.” Today if I retire from Unicity, I still earn income continuously and it keeps increasing as I have worked with my four partners and built up a strong team, a systematic team. When I reach the highest position and then retire, my income will not stop. Yet it will keep increasing, both for me and my team. Today, I have set daily goals that I will go out with my team members to meet people and tell them about my ideas. I will learn and improve myself constantly until I reach the highest position.

Mar
25
2014

Abstract : Management of educational park

๑. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดอุทยานการศึกษา วัด…. มีแนวคิดการจัดการการใช้พื้นที่ทั้งหมดของวัดเป็นอุทยานการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมของวัดให้ให้สวยงามสะอาดตา เป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตในภาพรวมซึ่งครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยไม่จำกัด บุคคล อายุ เวลา สถานที่ โดยมีรูปแบบผสมผสานกันที่สัมพันธ์กับวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลในชุมชนเอง สัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาบุคคลอย่างเต็มศักยภาพให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพและการปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในทุกช่วงชีวิต
๒. รูปแบบการจัดการวัดเป็นอุทยานการศึกษาของวัด … มีรูปแบบการจัดการวัดเป็นอุทยานการศึกษาเชิงพุทธที่เน้นการอบรมสั่งสอน และการให้ความรู้ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและพุทธศาสนิกชนเป็นหลัก เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงาม พร้อมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศแก่สถาบัน หน่วยงานต่างๆ เช่น กิจกรรม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีคุณค่ามีความสำคัญต่อการศึกษาและทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ วัดจึงเป็นอุทยานการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้โดยไม่มีขีดจำกัด และสามารถหาความรู้ได้ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย จึงเป็นอุทยานการศึกษาที่หมายถึงสถานที่มีอยู่รอบตัวผู้เรียน เป็นแหล่งประสบการณ์ที่เรียนรู้ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

1. The concept of educational park management
Wat…. has an idea to use the whole area of the temple as an educational park, and create a nice and clean environment in the temple. So that the temple will be a center for promoting lifelong learning which includes formal education, non-formal education and informal education and there will be no limitations on person, age, time or place.
The integrated pattern is associated with the lifestyle of people in community and other factors which are related to living in terms of society, environment, religion, economy, and politics. It aims to enable all people to develop their full potential, so that they will have enough knowledge, skills and experience to live their lives and do their jobs and they can adapt themselves to the changing society and circumstances properly at every period of life.
2. The management pattern of educational park in temple of Wat ….. The management pattern of educational park in temple focuses on teaching and giving knowledge together with cultivating morality and virtues in children and Buddhists, in order to build a solid foundation for right and good living. It also aims to be an information center for other institutes and organizations, for example, information on religious activities, culture and traditions which are valuable for education. So the temple will be a lifelong learning center for every person regardless of age, gender, or occupation. They can come to learn without limits and throughout their lives. It is the educational park that comprises the areas surrounding the learners. It is the experience center where learners can learn both directly and indirectly, seek knowledge by themselves and apply knowledge in their daily lives appropriately.

Feb
21
2014

โครงการรับจำนำข้าว (Rice subsidy scheme)

ช่วงนี้ข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ระดับชาติของประเทศไทย ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกคงหนีไม่พ้นข่าวม็อบ กปปส. กับข่าวโครงการจำนำข้าวที่ล้มเหลวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับ วันนี้ผมจึงเอาศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า โครงการรับจำนำข้าว มาคุยให้ฟังครับ เพราะคิดว่าน้องๆ หลายคนคงจะอยากรู้ว่าภาษาอังกฤษเขาใช้ว่ายังไง

ผมอ่านเจอในเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษ เขาลงพาดหัวข่าวว่าดังนี้ครับ

Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra will be charged with neglect of duty over a rice subsidy scheme.

ประโยคนี้แปลว่า นายกรัฐมนตรีไทย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะถูกตั้งข้อหาว่า ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรับจำนำข้าว

Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra has denied allegations that she failed to heed warnings of possible corruption in a rice subsidy program.

แปลว่า นายกรัฐมนตรีไทยยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่า เธอไม่สนใจคำเตือนเรื่องคอรัปชันที่อาจเกิดขึ้นในโครงการรับจำนำข้าว

ครับ โครงการรับจำนำข้าว ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า rice subsidy scheme (program)  แต่ความจริงคำว่า subsidy มีความหมายว่า เงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือ (จากรัฐบาล)  ครับ  ที่ใช้คำนี้ก็เพราะมันเป็นโครงการที่รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือ โดยรับซื้อข้าวจากชาวนาครับ

Feb
21
2014

Advance to AEC

นับเวลาถอยหลังเหลือเวลาอีกเพียง 2 ปีเท่านั้น ที่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กำลังกลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จะมีผลจริงในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แม้ว่าถนนที่มุ่งสู่…เออีซีของธุรกิจไทยจะเปิดกว้างอยู่มาก กับ”โอกาสทางธุรกิจ” ที่มีมูลค่ามหาศาล ด้วยขนาดของตลาดที่ใหญ่ และกำลังซื้อเพิ่มขึ้น แต่ในชั่วโมงนี้ยังมีอุปสรรคปัญหาอีกหลายประการ ที่ต้องศึกษาอย่างรอบด้าน เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจที่กำลังจะเข้ามา และการเตรียมความพร้อมก่อนย่างก้าวออกไปตลาดต่างประเทศเต็มตัว เพราะโอกาส มักจะมาคู่กับปัจจัยเสี่ยงเสมอ
ปฎิเสธไม่ได้ว่าการรวมตัวกันย่อมเกิดผลดีแน่นอน จะทำให้มีพลังทางเศรษฐกิจในเวทีโลกเพิ่มสูงมากขึ้น ให้แก่กลุ่มสมาชิกอาเซียนที่ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา และบรูไน ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจำนวนผู้คน ซึ่งประชากรรวมกัน 580 ล้านคน รายได้รวมจีดีพี รวมกันประมาณ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้ต่อหัวต่อประชากร นั่นจึงเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องรู้ และลุกขึ้นมาปรับตัว เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันพร้อมบุกและขยายตลาดสู่ประเทศอาเซียน การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น เป็นมากกว่าการเปิดเสรีทางการค้า ที่ส่งผลให้ทั้ง 10 ประเทศอาเซียนเป็นเสมือนประเทศเดียวกัน ไม่มีกำแพงภาษี ที่อัตราภาษีนำเข้าระหว่างประเทศในอาเซียนด้วยกันจะลดลงเป็นศูนย์ ไม่มีการกีดกันทางการค้า การลงทุน และที่สำคัญฝีมือแรงงาน สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี

There are only two years left before ASEAN countries become ASEAN Economic Community (AEC), which will officially come into effect on December 31, 2015. The road to AEC is open wide for Thailand’s business, due to the high value business opportunities with a huge market and rising purchasing power. However, at this moment there are still several problems and obstacles that we should study thoroughly, so that we will be ready for the upcoming new business opportunities and ready to fully enter the overseas markets, as opportunities always come with risks.
It is undeniable that the unification is certainly beneficial. The ASEAN, consisting of the following 10 countries – Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Cambodia, and Brunie – will get more economic power on the world stage. ASEAN has a total population of 580 million and a combined Gross Domestic Product (GDP) of 1.7 trillion dollars. These are the facts that the business sector should know and adapt itself in order to be prepared for the upcoming competition. Meanwhile, they should also be ready to enter and expand into the ASEAN market. The ASEAN Economic Community is much more than a free trade agreement. The ten ASEAN countries will become one. There are no tax barriers and the import duties among ASEAN countries will become zero; and also no barriers to trade and investment. And the important thing is the skilled workers will be allowed to move freely across countries.

Feb
05
2014

Unicity # 1

ความสำเร็จของชีวิต มันไม่ใช่เรื่องความคิดอีกต่อไป
แต่ความสำเร็จในชีวิต มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้พิสูจน์ได้
จากการร่วมงานกับ Unicity ในระยะเวลาสั้นๆ
วันนี้ผมถือได้ว่า ผมมาไกลจากฝันเยอะมาก
ความสำเร็จเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ วัตถุสิ่งของ บ้าน รถ ครอบครัว
เรามีอิสรภาพในการใช้ชีวิต
มีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างไม่ต้องกังวลใดๆ เลย
ซึ่งจากอดีต สิ่งนี้คือสิ่งที่เราขาดมากๆ เลย
และในเรื่องต่อมาก็คือ เราเห็นรอยยิ้ม
เราเห็นความสุขของคนที่เดินตามเรามา
เราเห็นครอบครัวเค้ามีบ้านมีรถมีรอยยิ้ม
และใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข
และเรายังสามารถส่งต่อชีวิตที่ดีดีแบบนี้
จากรุ่นสู่รุ่น รุ่นสู่รุ่น โดยไม่มีที่สิ้นสุด
ความสำเร็จของเรานี้ มันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะครอบครัวเรา และก็ทีมงานของเรา
เรายังช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านของศาสนา หรือองค์กรใดๆ
เพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่มันงดงามในธุรกิจนี้

Success in life is not just an idea anymore.
But success in life is the real thing that can happen and can be proven.
Though I have been working with Unicity for a short period, I think that today I have gone far beyond my dream.
We are successful in all aspects. We have all the material things we need – houses, cars and so on. And we have a successful family life.
We have the freedom to live our lives.
We have a lot of time to spend with our families and have nothing to worry about.
It was what we really lacked in the past.
Another thing is we see the smiles.
We see the happiness of those who follow our steps.
We see that their families have houses, cars and smiles.
And they live happily with their families.
And we can transfer this model of good life…from generation to generation and go on infinitely.
Our success is not limited to our families or our team members only.
We also contribute to society in many ways. We support religious activities and charitable causes.
And that’s the beauty of this business.

Older posts «

Go To Top